Podporte misiu

Aktivity KZTN

Vaše dary umožňujú niekoľko druhov činnosti pri napĺňaní poslania KZTN. Už či ide o podporu v prospech misijnej, vzdelávacej a charitatívnej činnosti, alebo v prospech technického zabezpečenia zborového domu a jeho prevádzky, vaše dary budú použité podľa vášho priania.

Prosíme, pripojte ku svojim darom poznámku o aktivite, ktorú si prajete podporiť: mládežnícka služba, letné tábory, vydavateľská činnosť, detské besiedky, prenájom zborových priestorov, energie (plyn, voda, elektrika), internet, web a streaming, audio-vizuálna technika, údržba a čistenie prostredia, charita a zahraničná misia, atď.

Údaje o bankovom účte: