Dary zo Slovenska:

Meno účtu: Kresťanský zbor v Trenčíne
Meno banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6628773006 / 1111
Variabilný symbol: 555

Dary zo zahraničia:

IBAN: SK33 1111 0000 0066 2877 3006
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
Recipient name: Krestansky zbor v Trencine
Address: Na zahrade 17
City: Trencin
Postal code: 911 05
Country: Slovakia
SWIFT: UNCRSKBX
Bank name: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Address: Sancova 1/A
City: Bratislava
Country: Slovakia