Sme obyčajní ľudia z Trenčína a okolia žijúci v Kristovi a na jeho pravdách.

posledný záznam

Svedectvá

Americký tím

Sme kresťania z Trenčína a okolia. Boh zmenil naše životy. Spoznali sme jeho lásku ako i realitu osobného a živého vzťahu s ním.

Náš vzťah s Bohom nie je podmienený kostolom, cirkevnou inštitúciou, členstvom v cirkvi, náboženskou tradíciou alebo príslušnosťou k nejakej organizácii v našej krajine alebo mimo nej. Ide nám o podstatu.

Naša viera nie je len vecou nedeľnej bohoslužby. Veríme, že celý náš život, od pondelka do nedele, je jednou nepretržitou bohoslužbou a že Boha oslavujeme a uctievame vo všetkých našich každodenných situáciách. Už či ide o prácu, rodinu, vzťahy, riešenie problémov, Boh túži byť v centre nášho života a súčasťou našich každodenných skúseností.

Pestovanie osobného vzťahu s Bohom je na prvom mieste, keďže to následne formuje každý ďalší aspekt nášho života.

Boh ako náš nebeský Otec si praje, aby sme sa ako kresťania spolu stretávali a uctievali ho nielen v súkromí, ale aj spoločne s ďalšími Božími deťmi. Tieto stretnutia majú formu nedeľnej bohoslužby, ako aj domácich biblických skupiniek či iných akcií, kde kresťania sú spolu. Štúdium Biblie, inšpiratívna hudba, spev, zdielanie sa s osobnými skúsenosťami s Bohom, misia rôzneho štýlu, ako aj pomáhanie núdznym ľuďom považujeme za bežný prejav našej viery.

Často v Kresťanskom zbore prijímame hostí zo zahraničia, ktorým radi dávame priestor na slovo, svedectvo, spev, hudobné číslo alebo scénku. Všetky naše zhromaždenia a aktivity sú otvorené pre verejnosť.

Počas letných mesiacov každoročne organizujeme v spolupráci s rodenými Američanmi obľúbené anglické tábory „Angličtina hrou“. Po 12 rokoch tejto činnosti sa naše deti naučili anglicky mimoriadne dobre a ich výsledky v škole o tom svedčia. Tábory sú organizované aj v spolupráci s Kresťanským centrom Berea, a sú prístupné pre deti zo širokej verejnosti. Tiež organizujem anglické tábory „KECY Camp“ pre stredoškolákov.

Ak by niekto objavil liek na rakovinu a utajene si svoj nový objav ponechal len pre svoje vlastné príležitostné vyliečenie, bolo by to spravodlivé? Veríme, že nie. Práve naopak.

Ani my si nechceme svoj objav a skúsenosť s Bohom držať v tajnosti. Boh chce aj teba zachrániť a darovať ti zmysluplný život bez ohľadu na svoju minulosť. Boh je Bohom lásky i spravodlivosti. Každému z nás túži odpustiť naše hriechy, zlyhania a previnenia. Chce ich nahradiť uzdravením, radosťou, harmóniou, milosťou a láskou.

Boh radikálne mení ľudské životy aj dnes. Sme tiež presvedčení, že bez Ježiša Krista je človek duchovne stratený. Veríme, že on, ako večný Boží Syn, ktorý sa narodil panne Márii v Betleheme, prišiel na tento svet, aby tebe a mne priniesol odpustenie a dar večného života. On zomrel na strašnom kríži tou najbrutálnejšou formou popravy a svoje mučenie prijal len z čistej lásky k tebe a ku mne, aby Boží spravodlivý trest za náš hriech zniesol on, a nie my.

Vo chvíli, keď Ježišovi celým svojím srdcom uveríš a prijmeš ho ako svojho zvrchovaného Pána a Záchrancu, prežiješ vstup do reálneho a živého vzťahu s Bohom. Iný spôsob, ako sa človek môže stať skutočným kresťanom, neexistuje. On vstal z hrobu von ako absolútny víťaz nad smrťou. Prijmi ho, spoznaj ho a daj mu prvé miesto vo svojom srdci. Len takto sa otvárajú dvere k skutočne zmysluplnému životu a večnosti, ktorá čaká každého z nás.

Kontakt

Bohoslužby
Nedeľa 10:00-11:30

Stretnutia mládeže
Piatok 18:00-20:30

Akékoľvek otázky
môžete adresovať na
kztrencin@gmail.com
Miesto zhromažďovania
Zlatovská 22
911 05 Trenčín
Nové Zlatovce

Sídlo
Na záhrade 17
911 05 Trenčín
IČO: 37916912