Presťahovali sme sa! Príjemný pocit! A nové priestory si už naplno užívame.

S ukončenou rekonštrukciou a novými priestormi v novej lokalite súvisí aj oficiálne a slávnostné otvorenie nášho zborového domu, ktoré plánujeme na nedeľu 27. januára 2019. Plánovaný termín súvisí s 19. výročím založenia Kresťanského zboru v Trenčíne.

V minulosti sme sa na nedeľných bohoslužbách stretávali v Kultúrnom stredisku na Juhu. Bolo nám tam 12 rokov dobre, no potreby a záujmy zboru sa postupne rozširovali a vznikali nové aktivity, ktoré si vyžadovali viac miesta a neobmedzenú dostupnosť priestorov. V uplynulom roku sme sa dočkali odpovede na naše modlitby, ktorá predčila všetky naše očakávania. Sme naplnení vďačnosťou za Božie vedenie, ktoré nás doviedlo na Zlatovskú 22, kde sa naša predstava zreálnila do hmatateľnej podoby.

Túžbou majiteľa priestorov bolo, aby slúžili na oslavu nášho Boha, aby sa stali miestom plným lásky, vzájomnosti a prijatia. Našou spoločnou víziou bolo, aby sa náš nový zborový dom stal domom modlitby. Jedine Boh je schopný vdýchnuť život do prázdnych múrov, dať pravý zmysel nášmu snaženiu a viesť naše kroky k naplneniu Jeho zámerov.

„Môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy“ (Izaiáš 56:7).

Onedlho sme sa pustili do prerábky priestorov, ktoré nám už dnes umožňujú všetko, čo potrebujeme pre nedeľné bohoslužby, pravidelné hudobné nácviky chváliacej skupiny, nedeľné besiedky pre deti a dorast, priestory na mládežnícku a klubovú činnosť počas týždňa, spoločné občerstvenie vďaka kuchynke a jedálni, ako aj priestory na ďalšie záujmové aktivity. Bezbariérový prístup do objektu a k sociálnemu zariadeniu pre imobilných aj s možnosťou sprchy je ďalším plusom pre tých, ktorí túto možnosť uvítajú.

Bohu sme vďační za novú kapitolu, ktorú sme v našom zborovom živote otvorili vstupom do nových priestorov. Ich rekonštrukcii (ako aj všetkému, čo s ňou priamo súviselo) sme hovorili PROJEKT 22. Bol to projekt, vďaka ktorému sme sa ešte lepšie ako kresťania v našom zbore spoznali. Odhalili sa medzi nami nové talenty a s hlbokou vďačnosťou sme prijali stovky, ba i tisíce odpracovaných hodín od našich ochotných dobrovoľníkov. Sme vďační za každú ruku, ktorá pomáhala a každého darcu, ktorý ochotne prispel na dielo, ktoré bude slúžiť Božím zámerom dlhé roky.

Ako kresťania rozpoznávame duchovné princípy aj v súvislosti s novými priestormi. Vieme, že zborový dom je len nástroj k dosahovaniu vyššieho cieľa. Túžime po tom, aby sme ako spoločenstvo mohli byť duchovným domovom pre našu Božiu rodinu a zároveň útočiskom pre všetkých, ktorí Boha hľadajú.

Biblia učí, že skutoční kresťania sú „Božím chrámom“ a „Božou domácnosťou“, a že vďaka tejto tajomnej vzájomnosti sme všetci aj duchovnou rodinou. Preto túžime po tom, aby naše spoločenstvo zostalo priestorom, kde sa každý cíti prijatý, povzbudený, obohatený, ale zároveň aj pripravený pomôcť niesť bremená ostatných.

Nové priestory, z ktorých sa tešíme, a ktoré predstavujú krok vpred pre Kresťanský zbor, nezostanú novými navždy. Ako to platí takmer o všetkom ostatnom v našich životoch, zvykneme si aj na náš „nový“ zborový dom. Preto sa radšej naša túžba upiera do nových lokalít v duchovnom a metaforickom zmysle. Túžime zvolať „Sme na novom“ veľakrát a každý raz, keď vstúpime do nových potrieb, ktoré reálne naplníme a do životov ďalších ľudí, ktorých duchovne pozdvihneme, povzbudíme, alebo im pomôžeme niesť bremeno, ktoré ich tlačí k zemi.

Tento druh „Projektu 22“ je pre nás vyšším zámerom, väčšou túžbou a trvalou ambíciou.

Jozef Abrman - október 2018