Život v Kresťanskom zbore Trenčín je oveľa pestrejší, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať a možností zapojiť sa je často toľko, že by jeden nevedel, čo skôr.

Ako spoločenstvo pevne veríme, že každý potrebuje svoje miesto, skupinu, kde môže patriť a blízkych ľudí, ktorí ho povzbudia či usmernia, s ktorými sa môže podeliť o to dobré aj o to zlé. Okrem klasických nedeľných bohoslužieb spolu radi chodíme na výlety spojené s cykloturistikou či opekačkou, stretávame sa počas týždňa v menších skupinkách za účelom štúdia Biblie, organizujeme špeciálne udalosti pre ženy, dievčatá, mužov, otcov, či celé rodiny, a každú poslednú nedeľu v mesiaci pripravujeme spoločný obed po skončení bohoslužieb. A to najlepšie je, že vítaný je každý! Ak by ste sa k nám kedykoľvek radi pridali, neváhajte nás kontaktovať na náš zborový email kztrencin@gmail.com

Simona Sabová - október 2018